Poème de Franciszek (1464)

De Wiki officiel de Renaissance Kingdoms
Révision datée du 11 mars 2021 à 19:05 par Theodule (discussion | contributions) (Mise en forme)
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)
IGdescription2.png Poeme.png Poème publié lors de la Saint-Valentin 2016 disponible dans l'accès Premium.

Le poème de Franciszek (1464) est :

Il peut être vendu ou acheté au marché du village entre 50,00 et 500,95 écus.
Il peut aussi être acheté via l'accès premium contre 100 gemmes

Il représente un encombrement de 1.

Remarque :

  • Quand vous l'utilisez, son texte s'affiche dans une pop-up. Il reste bien évidemment dans l'inventaire de votre personnage après sa lecture.

Prawdziwa miłość

Gdy choć czasem smutek w Twe serce się wdziera
Pamiętaj, prawdziwa miłość nigdy nie umiera...
Kochać to tak na prawdę można w życiu raz
Bo mimo przeciwności i złego losu Ona zawsze będzie w Nas
I żaden uciekający czas, żadne zwątpienie jej nie złamie
Kiedy ja jestem przy Tobie, a Ty przy mnie trwasz

I przyjdzie czasem,że los odwróci się i zakpi
To jednak pamiętaj, Ona będzie do końca
Wszystko co dzięki niej posiadamy, wszystko co jest w Nas
Tego nie zabierze Nam nikt...
Bo kochać to tak na prawdę można w życiu raz
Miłość ta prawdziwa do końca, będzie żyła w Nas ...


Sommaire